+ Font | - Font

Home

Despre preot paroh Monografia bisericii "Sfantul Nicolae"

Ultimele Evenimente

Pelerinaj în Țara Sfântă și Palestina Parintele Vicar Ionut Pop primeste crucea Mexicului 12.09.2017 Biserica noastra in Ziarul ”Lumina” Parintele vicar Ionut Pop primeste Crucea Patriarhala estoniana 23.04.2017 Duminica Tomii (hramul de vară al parohiei noastre) PS Petroniu si Pr. Ionut Pop in vizita in Madagascar 18.12.2016 Corala Armonia din Constanta in concert la Sf. Nicolae 04.12.2016 Duminica a 27-a dupa Rusalii (PS Petroniu si PS Qais in parohia Sfantul Nicolae) 08.05.2016 Duminica Tomii (hramul de vara al bisericii noastre) 28.04.2016 Denia celor 12 Evanghelii

Ultimele Noutati

Programul de sfințire al caselor 2019 Preacucernicul Părinte Paroh Ionuț Pop a primit funcția de Vicar Eparhial PROGRAMUL liturgic în Postul Mare PROGRAMUL Intrarii in Postul cel Mare Programul Paraclisului Maicii Domnului

Ultimele Stiri

Patriarhul României aniversează împlinirea vârstei de 63 de ani O opinie tendențioasă nu poate înlocui o certitudine multiseculară

Meteo


Promovare

 • Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului http://www.mitropolia-clujului.ro/
Mitropolia

 • EPISCOPIA SALAJULUI www.episcopiasalajului.ro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20.08.2017 Duminica a 11-a dupa Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)

Azi, 20 August 2017, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sf. Prooroc Samuel, Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie. Tot în această zi serbăm Duminica a 11-a după Rusalii în care se citește pilda datornicului nemilostiv.
La biserica noastră slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Cristian Porumb și Preacucernicul Părinte Diacon Bogdan Fluieraș. În cadrul acesteia, pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Bogdan Fluieraș, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Cristian Porumb.
De asemenea, amintim faptul că Părintele Ionuț Pop, parohul nostru și vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului a slujit azi în Estonia alături de Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului și de Primatul Bisericii Ortodoxe din Estonia și Prim Ministrul Estoniei, Înaltpreasfințitul Părinte Stefanos care i-a înmânat crucea patriarhală a Estoniei. Cu această ocazie îl felicităm pe Părintele nostru paroh Ionuț Pop și îi urăm mult spor în activitatea pastorală, administrativă și duhovnicească.

EVANGHELIA ZILEI:
„Zis-a Domnul: ascultați pilda aceasta: asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Și, începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a ingenunchiat și se închina lui, zicând: doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar, când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul dintre tovarășii săi, care îi era dator o sută de dinari, și, punând mâna pe el, îl strângea de gât și-i zicea: plătește-mi ce-mi ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte și, venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o, pentru că m-ai rugat; oare, nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl Meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său, din inimă, greșelile lui.” Ev. Matei 18, 23-35

În cuvântul de învățătură Părintele Cristian Porumb a vorbit despre iertare.
Pericopa evanghelica de astăzi ne arată iubirea milostivă a lui Dumnezeu, dar și datoria noastră de a ne ierta unii pe alții după modelul Tatălui ceresc. Sf. Ap. Petru vorbea în numele apostolilor când Îl întreba pe Mântuitorul: „dacă fratele meu îmi greșește, de câte ori trebuie să îl iert? De 7 ori?”, iar Mântuitorul le răspunde „de 70 de ori câte 7!”. Iubiți credincioși, acest număr simbolic semnifică infinitul, ceea ce dorește Mântuitorul de la noi: să iertăm totdeauna pe fratele nostru. Pentru a lămuri acest aspect Mântuitorul spune parabola de astăzi.
Împăratul a vrut să ceară socoteală slugilor sale. Parabola ne spune cum împăratul iartă pe datornicul său de suma de 10000 de talanți. Acea sumă însemna puțin peste 49 kilograme de aur. Cu toate că suma era uriașă, împăratul iartă slugii pentru că aceasta cere îngăduință și să îl păsuiască încă puțină vreme. Observăm că împăratul iartă întreaga datorie și îi oferă libertate acestei slugi.
Văzându-se eliberat de povara datoriei, slujitorul se întâlnește cu o altă persoană care îi era datoare cu 100 de dinari, această sumă fiind echivalentul a 450 de grame de arginți, o sumă infimă față de suma pe care el o datora împăratului. În fața acestei situații, datornicul este nemilostiv și nu iartă pe datornicul său, ci îl aruncă în temniță.
Auzind această parabolă, oamenii au înțeles nedreptatea pe care a făcut-o datornicul cel mare față de cel de-al doilea. În cadrul parabolei apare un al patrulea personaj, unul colectiv, în persoana mulțimii care a auzit de nedreptatea datornicului nemilostiv și i-au spus împăratului de ceea ce făcuse. Astfel, împăratul l-a chemat din nou pe datornic și l-a numit „slugă vicleană” pentru că el nu a știut să ierte datoria fratelui său așa cum a fost iertat.
Iubiți credincioși, nu este cazul să acuzăm mulțimea pentru că l-a pârât pe datornic la împărat, însă era strigător la cer această atitudine a sa față de comuniunea frățească din societate.
Să nu uităm că datornicii suntem noi în fața lui Dumnezeu. El ne iartă tot timpul greșelile și păcatele, însă și noi suntem datori să iertăm, precum mărturisim în Rugăciunea Domnească. Ne punem întrebarea „oare în societatea în care trăim nu este voie de personajul colectiv din Evanghelie? Oare nu vedem noi multe evenimente pe care le tăinuim sau le ignorăm? Nu trebuie oare noi să contribuim la bunul mers al societății și comuniunea frățească dintre oameni?” În zilele noastre vedem la televizor multe derapaje de la făgașul normal și moral al vieții creștinului, motiv pentru care trebuie să ne gândim la copiii noștri, la viitorul nostru și astfel să intervenim și să ne dorim o schimbare în bine a societății noastre și mai ales a familiei noastre.
Să fim cu luare-aminte la Evanghelia de astăzi și să luăm atitudine asemenea împăratului și comunității din parabolă, pentru că păcatele noastre ne vor fi măsurate după cum vom ierta și noi greșiților noștri, Amin!

15.08.2017 Adormirea Maicii Domnului

Azi, 15 August 2017, Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Maicii Domnului, cea mai importantă sărbătoare închinată Născătoarei de Dumnezeu.
La biserica cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Apostol Toma din Zalău slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Cristian Porumb.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care șezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăț mare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe; dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea.
Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: așa este, dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.”

În cuvântul de învățătură Părintele Cristian a vorbit despre sărbătoarea de astăzi.
„O, Marie, Maică Sfântă/ Astăzi toată lumea-ți cântă/ Toți cu drag te înconjoară/Maică Sfântă și Fecioară!”. Așa începe o frumoasă cântare închinată sărbătoarei de astăzi. Toată suflarea ortodoxă prăznuiește astăzi pe Maica Domnului care se înalță la cer, la Fiul Său și Dumnezeul nostru, pentru a ne fi mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu.
Biserica ne îndeamnă să o cinstim pe Maica Domnului, însă nu orice fel de cinstire, ci o supracinstire pentru a arăta faptul că Maica Domnului este mai mare decât orice sfânt prin faptul că a adus în lume pe Fiul lui Dumnezeu întrupat și a acceptat să facă voia lui Dumnezeu fără a cârti împotriva Lui sau a încerca să priceapă logic taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Dacă sfinții au harul lui Dumnezeu pe care l-au făcut lucrător, Maica Domnului a primit nu doar harul, ci pe izvorul harului Duhului Sfânt. Mare taină a fost atât venirea în lume a Maicii Domnului prin părinții Ioachim și Ana care erau înaintați în vârstă, dar și mai minunată taină a fost plecarea ei din lume. După o viață sfântă în care a vorbit cu Arhanghelul Gavriil la Bunavestire, după o viață închinată creșterii și slujirii lui Iisus, la bătrânețe Maica Domnului s-a învrednicit de mare cinste. Arhanghelul Gavriil o anunță de trecerea ei la Fiul Său, iar îngerii lui Dumnezeu îi aduc pe cei 12 Apostoli la adormirea Maicii Domnului. De asemenea Sfânta Tradiție ne spune că un evreu care a încercat să atingă sicriul Maicii Domnului a fost pedepsit de Arhanghelul Mihail care i-a tăiat mâinile. Iată ce taină trăim astăzi! De asemenea, au avut loc multe minuni în acea perioadă a trecerii la Domnul a Maicii Sfinte, iar luarea trupului ei la cer a fost aflată după ce Sfântul Apostol Toma a cerut să o vadă pe Maica Domnului, la câteva zile după îngropare.
Vedem așadar că suntem datori să arătăm evlavie, cinste și rugăciune Maicii Domnului pentru a mijloci la Fiul său și Dumnezeul nostru pentru ca împreună să fim ocrotiți și ajutați de Maica noastră, a tuturor, atât în viața aceasta, dar mai ales în fața Dreptului Judecător care ne va da moștenirea cea veșnică a Împărăției Sale, Amin!

13.08.2017 Duminica a 10-a dupa Rusalii

Duminică, 13 august 2017, credincioșii Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Apostol Toma” din Zalău au îmbrăcat straie de sărbătoare. În această zi binecuvântată de Dumnezeu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohiei de către Înaltpreasfințitul Părinte Athenagoras, Mitropolitul Grec Ortodox al Mexicului și de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Popeni, din Protopopiatul Zalău, pe diaconul Paul Goie.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de bun venit adresat Înaltpreasfințitului Părinte Athenagoras și a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, pentru întreaga activitate desfășurată. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură.

La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop a mulțumit celor doi Ierarhi pentru prezență și le-a dăruit câte o icoană cu Maica Domnului și câte un album Transilvania, în limbile română și engleză, care oferă o perspectivă completă asupra acestei frumoase regiuni. Culminând cu vizita Înaltpreasfințitului Părinte Athenagoras, Mitropolitul Grec Ortodox al Mexicului, Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” a avut onoarea de a-i trece pragul, Ierarhi de seamă de pe cele cinci mari continente ale lumii.

În continuare, au fost împărțite iconițe cu Sfântul Apostol Toma tuturor celor prezenți la sfânta biserică.

06.08.2017 Schimbarea la fata

Azi, 6 August 2017, Biserica Ortodoxă prăznuiește Schimbarea la față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Muntele Taborului, în fața Apostolilor Petru, Ioan și Iacob.
La biserica noastră slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, Preacuviosul Părinte Antonie Pința, Preacucernicul Părinte Cristian Porumb și Preacucernicul Părinte Diacon Bogdan Fluieraș. În cadrul acesteia pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Diacon Bogdan Fluieraș, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Antonie Pința.

EVANGHELIA ZILEI:

„În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate. Și s-a schimbat la față înaintea lor așa încât fața Sa strălucea ca soarele, iar hainele Sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim ; dacă voiești, vom face aici trei colibe: Ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care bine am voit; pe Acesta să-L ascultați. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei și le-a zis: sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul Omului.” Ev. Matei 17, 1-9
În cuvântul de învățătură Părintele Antonie a vorbit despre praznicul de astăzi.
Acest praznic a fost un moment de vârf din viața Apostolilor prezenți acolo și punctul culminant al manifestării lui Dumnezeu. Praznic care poate fi comparat eventual cu Cincizecimea ca exercițiu al manifestării lui Dumnezeu. Pentru că praznicul acesta este unul cu multe semnificații. Astăzi vom vorbi despre unele dintre acestea.
În primul rând, schimbarea la față a avut loc cu 40 de zile înainte de patima Mântuitorului și doar la câteva zile după ce le-a spus cuvintele spuse în Marcu, cap. 9: „adevărat zic vouă, sunt unii dintre voi aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere”, și au trecut 6 zile de când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte Apostolilor Săi. Iată, azi, Mântuitorul Își ia 3 ucenici și Îi duce în munte, unde le arată ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu, văzându-L pe Împăratul lor schimbându-Se la față.
Sfinții Părinți spun că schimbarea la față înseamnă că Hristos Și-a arătat fața dumnezeiască. Pentru o clipă Și-a îndepărtat fața lumească și le-a arătat fața dumnezeiască pe care Apostolii au văzut-o ca o lumină orbitoare care hrănea, împlinea, bucura ființa umană în toată fibra ei. Împlinea mintea și întreaga ființă. Așa încât ucenicii, aflându-se în această stare, au zis „bine este să fim aici”, dorind să rămână acolo pentru tot restul vieții. Acea lumină hrănitoare te transfigura total. Sfântul Grigorie Palama spunea că Hristos a luat doar pe cei trei ucenici, dar Hristos știa că acei ucenici erau practic pregătiți să vadă parte din dumnezeirea Sa, pe cât le era cu putință, așa cum spune troparul praznicului. Spun Sfinții Părinți că au fost acești ucenici în stare să vadă schimbarea la față pentru că au fost și ei schimbați la față. Au fost pregătiți să se hrănească din lumina lui Hristos. Urcarea pe munte arată că cei care vor să vadă slava lui Dumnezeu trebuie să iasă din micime și să se înalțe către Dumnezeu. Toate cântările Bisericii ne îndeamnă să ne suim mintea și sufletul la Dumnezeu.
Aplicarea praznicului în fața noastră aceasta este. Hristos S-a urcat în munte și S-a schimbat la față, am înțeles că și ucenicii au fost schimbați la față, dar iată că este vremea să începem și noi să escaladăm muntele cel nematerialnic al lui Dumnezeu și să simțim și să ne hrănim din lumina lui Dumnezeu.
Pentru a înțelege această lumină, să vedem ce spune Sf. Sofronie Saharov care descrie lumina lui Hristos astfel: „lumina cea dumnezeiască rămâne neschimbătoare, lucrarea ei însă este foarte schimbătoare. Uneori se trăiește ca dragostea blândă a lui Hristos. Uneori ca putere dumnezeiască ce te înconjoară și te urnește. Uneori ca o mișcare nedeslușită în interiorul omului. Însă bunătatea Domnului are grijă ca dragostea lui să se reverse și mai din belșug. Atunci bunătatea divină umple întreg omul și omul devine lumină.” Deci ce vrea să spună: că există mai multe lucrări ale luminii. Fie e lină, fie îți dă putere, dar treapta cea mai mare e atunci când te scalzi în lumina lui Hristos, iar aceasta se dobândește doar după ce urcăm muntele nematerialnic al vederii lui Dumnezeu.
La această sărbătoare în Muntele Athos se adună la bisericuța din vârful muntelui toți pustnicii din Sfântul Munte. Se adună acolo și se roagă pentru lumina cea necreată care sălășluiește în sufletele lor și care uneori se face și văzută. Când am fost în Sfântul Munte am vorbit cu un călugăr care mi-a povestit cum în drumul lui spre vârful muntelui s-a întâlnit cu un pustnic din cei șapte pustnici care foarte rar se fac văzuți și care prin rugăciunile lor susțin Sfântul Munte. Iar când s-a întâlnit cu acesta, fața lui strălucea ca soarele, el fiind în stare de rugăciune și atunci a înțeles că acela este drumul spre desăvârșire. Astfel este și drumul nostru. Nu este ușor, dar când vom ajunge acolo, vom exclama ca Apostolii: Doamne, bine este mie să fiu aici. Fă să rămân în starea aceasta mereu și în ea să mă bucur și pe pământ, și în veșnicie, în împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Amin!

30.07.2017 Duminica a 8-a dupa Rusalii (inmultirea painilor)

Azi, 30 Iulie 2017, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Iulita, Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei. De asemenea, în această Duminică, a opta după Rusalii, facem pomenirea înmulțirii pâinilor istorisită de Sf. Ap. Matei în Evanghelia după Matei, cap. 14, v. 14-22.
La biserica Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Apostol Toma din Zalău slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, Preacuviosul Părinte Antonie Pința, Preacucernicul Părinte Cristian Porumb și Preacucernicul Părinte Diacon Bogdan Fluieraș. În cadrul acesteia, pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Diacon Bogdan Fluieraș, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Ionuț Pop.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și I s-a făcut milă de dânșii și a tămăduit pe toți bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi și I-au zis: locul acesta este pustiu și iată e târziu; deci dă drumul mulțimilor, ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; dați-le voi să mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini și doi pești. Atunci El a zis: aduceți-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și, luând cele cinci pâini și cei doi pești, și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat; și au strâns rămășițele de fărâmituri, douăsprezece coșuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui, pe țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor.” Ev. Matei 14, 14-22

În cuvântul de învățătură părintele Ionuț a vorbit despre hrana duhovnicească. „Nu doar cu pâine se va hrăni omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”.
Folosind două momente din slujirea liturgică, respectiv Utrenia, slujba de dimineață, și Vecernia, slujba care încheie ziua, căutând la viața noastră de pe pământ, vedem cum fiecare om își are utrenia și vecernia proprie. Important este timpul de peste zi și cum îl folosim, aici pe pământ. Vedem în Sfânta Evangelie de astăzi un apus de soare, găsim o mulțime de oameni însetați, înfometați, care stau și Îl ascultă pe Hristos. Din proprie experiență putem spune că este greu să stăm o oră sau două să ascultăm pe cineva într-o conferință, însă acei oameni au stat de dimineața până seara ca să asculte cuvintele care ieșeau din gura Mântuitorului Hristos. Zice Evanghelia că erau ca la 5000 de bărbați. În Țara Sfântă familiile se compuneau din mai mulți copii, deci calculând, minimum 1 copil, aflăm că acolo erau cel puțin 15000 de oameni. Apostolii Îi spun Mântuitorului să lase mulțimea să meargă în sat să își ia de mâncare. Vedem grija ucenicilor pentru cele lumești. Apostolii aveau doar 5 pâini și 2 pești. Hristos a cerut de la ei mâncarea, a binecuvântat-o, a mulțumit lui Dumnezeu și a privit în sus, apoi a dat-o ucenicilor să o împartă la toată lumea.
Dacă ne amintim de episodul cu învierea lui Lazăr, ne amintim că Hristos a întârziat oarecum intenționat, ca mai paoi să se apropie de ușa mormântului, a mulțumit lui Dumnezeu-Tatăl pentru colaborarea Lor încă de la crearea lumii și de la facerea omului, și mai apoi a săvârșit minunea învierii.
Ne spune Evanghelia de azi că s-au săturat mulțimile și din fărâmiturile adunate s-au strâns 12 coșuri. A existat în istorie o preocupare ateistă care a negat minunile săvârșite de Mântuitorul. Cea de astăzi a fost negată pe motiv de hipnoză. Ei spuneau că oamenii au fost hipnotizați și au avut impresia că s-au săturat, deși ei nu au mâncat, dar drept mărturie stau coșurile cu fărâmituri adunate.
Până în zilele noastre mai există obiceiul de a se aduna fărâmiturile în unele locuri, pe motiv că este păcat să se arunce pâinea, acest aliment care semnifică existența noastră, așa cum spunem în Rugăciunea Domnească „pâinea noastră cea spre ființă”. De asemenea, Nichifor Crainic spunea că în pâine vedem chipul lui Hristos, asociind pâinea cu prescura folosită la Sfânta Proscomidie care se preface în Trupul Domnului. Este o legătură strânsă între Hristos și sfințenia pâinii, de aceea Apostolii nu au acceptat ca să cadă pâinea pe jos. Această minune preînchipuie Taina Sfintei Euharistii. Nimic nu trebuie să cadă pe jos, să se arunce.Pâinea și vinul reprezintă Trupul și Sângele lui Hristos prin care noi ne curățim de păcate.
Iubiți credincioși, Duminica aceasta este cu greutate. Vedem cum Hristos a hrănit sufletul oamenilor, apoi trupul și ne-a lăsat și nouă, azi la fel ca atunci, cuvântul Său, prin citirea Sfintei Evanghelii, ca mai apoi să ajungem la Sfânta Euharistie care mântuiește atât trupul, cât și sufletul.
Să fim și noi asemenea acelor oameni și să ne hrănim și noi sufletește și trupește, iar pilda de azi să ne ofere un țel care să ne fie prioritar aici pe pământ: „Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă” Amin!

23.07.2017 Duminica a 7-a dupa Rusalii

Azi, 23 Iulie 2017, Biserica ortodoxă Română face pomenirea aducerii moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca, Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei, Sf. Mc. Vitalie și Valeria, Sf. Mc. Trofim și Teofil. De asemenea, în această Duminică, a șaptea după Rusalii, facem pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea (787) în care s-a declarat cinstirea Sfintelor icoane.
La biserica Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Apostol Toma slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacuviosul Părinte Antonie Pința și de Preacucernicul Părinte Diacon Bogdan Fluieraș. În cadrul acesteia, pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Diacon Bogdan Fluieraș, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Antonie Pința.
La sfârșitul slujbei s-a adunat colectă pentru tânărul Florin Răcoare diagnosticat cu leucemie. Dumnezeu să-l ajute și să îl întoarcă sănătos în sânul familiei și a celor dragi.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după Dânsul doi orbi; aceștia strigau și ziceau: miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la Dânsul orbii și i-a întrebat Iisus: credeți că pot să fac Eu aceasta? Răspuns-au Lui: da, Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credința voastră, fie vouă! Și s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeți, nimeni să nu știe. Însă ei, după ce au ieșit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol. Și fiind scos afară diavolul, a grăit mutul; iar mulțimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul diavolilor scoate pe diavoli. Și Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor.” Ev. Matei 9, 27-35

În cuvântul de învățătură Părintele Antonie a vorbit despre minunile săvârșite de Mântuitorul astăzi: vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum.
Aceste vindecări aveau ca scop descoperirea laturii divine a Mântuitorului. Mai mult, oamenii ascultau altfel învățătura unui om cu puteri supranaturale. Mântuitorul a săvârșit multe minuni, majoritatea având loc după ce Mântuitorul predica învățătura lui Dumnezeu. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu era nedespărțit de vindecările minunate și astfel învățătura rodea în inimile oamenilor.
Oamenii de astăzi și cei de atunci au fost impresionați de minuni. Și noi căutăm minuni și în fața lor avem altă atitudine. Scopul minunilor a fost astâmpărarea bolilor umane, vădirea puterii divine și întărirea învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că fiecare minune nu a fost doar de a vindeca, de a ușura boala trupească, ci a fost făcută pentru veșnicie, ca omul să creadă în vindecarea pentru viața veșnică.
Să ne amintim de slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda. Mântuitorul S-a întâlnit cu omul acela după vindecare și i-a spus „te-ai vindecat. De acum să nu mai greșești ca să nu îți fie ție mai rău!”. Așadar după ce ai simțit puterea miraculoasă, e necesară schimbarea vieții, întoarcerea spre Dumnezeu, pentru a nu ajunge din nou în starea de boală.
Viața în sine e o minune de la Dumnezeu. Toată creația lui Dumnezeu este o minune. Dar, oare ne schimbăm noi viața văzând toate acestea? Noi trăim minuni consecutive de dimineața până seara. Le-ai văzut? E momentul să îți schimbi viața. Aceasta e credința! Faptul că noi nu căutăm minuni spectaculoase, ci că le întâlnim zi de zi. Credința înseamnă vederea dincolo de ceea ce este văzut, transcederea în lumea lui Hristos. Noi suntem mereu în mâna și în lumina lui Dumnezeu. Astfel, prin credință, să înțelegem că prin aceste minuni suntem datori să ne schimbăm și să ne raportăm altfel la lumea care ne înconjoară, la oamenii din jurul nostru. Să avem credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
Acum, o scurtă concluzie: 1. Minunea este rodul lucrării dintre om și Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu lucrează minunea dacă nu primește acceptul omului. Și în Evanghelia de azi Mântuitorul îi întreabă „credeți voi că pot face aceasta?”, iar ei răspund „Credem, Doamne!”. 2. Minunea urmărește un scop nu doar vremelnic, ci și veșnic. În urma unei minuni trebuie să se schimbe ceva. Omul trebuie să îndepărteze pelicula care îl împiedică să vadă dincolo de lumea aceasta trecătoare.
Aceste două lucruri sunt foarte importante când discutăm despre minuni. Să nu uităm că minunile nu sunt la tot pasul, pentru că trebuie să aibă un scop veșnic. Toate minunile consemnate în Evanghelie au un scop veșnic, de aceea vorbim de ele și azi, după 2000 de ani. Mai mult, prin credință le simțim și le trăim în propria noastră viață. Așadar, minunea trebuie să ducă la schimbare, o schimbare către Împărăția lui Dumnezeu, Amin!

20.07.2017 Sf. Ilie Tesviteanul

Azi, 20 Iulie 2017, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sfântului Prooroc Ilie, singurul prooroc al Vechiului Testament care nu a văzut moartea, ci a fost înălțat la cer într-un car de foc. De asemenea, este considerat al doilea prooroc al Vechiului Testament, după Sfântul Ioan Botezătorul, atât în cuvânt, cât și în fapte.
La biserica noastră slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Cristian Porumb.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea se mirau toți de cuvintele harului care ieșeau din gura lui Iisus și se întrebau: oare, nu este Acesta feciorul lui Iosif? Atunci El a zis către ei: fără îndoială, îmi veți spune această pildă: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Câte am auzit că ai făcut în Capernaum, fă și aici, în patria Ta. Apoi le-a zis: adevărat vă spun vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani și șase luni, încât s-a făcut foamete mare peste tot pământul. Și la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât numai la o femeie văduvă, din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în zilele lui Elisei proorocul, dar nici unul dintre ei nu s-a curățat, decât numai Neeman sirianul. Însă toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și, sculându-se, L-au scos afară din oraș și L-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidit orașul lor, ca să-L arunce în prăpastie; dar El, trecând prin mijlocul lor, s-a dus de acolo.” Ev. Luca 4, 22-30

Sfântul si marele Profet Ilie, acest inger intrupat in carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide si inchide cerurile, era de origine din Tesvi in Galaad. Traditia apocrifa, care a transmis aceste detalii despre nasterea Profetului, precizeaza ca el era din tribul lui Aaron si deci era Preot. Dar nu se gaseste nici o urma despre acestea in relatarea Scripturii pe care o rezumam in cele ce urmeaza (cf. III Regi 17-20 ; IV Regi 1 si 2).

Se spune ca la nasterea sa tatal sau a vazut oameni imbracati in alb invelindu-l in scutece de foc si, dându-i numele, i-au dat sa manânce o flacara, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul intregii sale vieti. Inca din copilarie, tinea strict toate poruncile Legii si se tinea in permanenta in fata lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferenta, post neîncetat si rugaciune arzatoare, care ii facura sufletul ca focul si facura din el modelul vietii manastiresti.

Pe vremea când Ahab a urcat pe tronul regatului din Nord, aflat in schisma inca din vremea lui Ieroboam, lipsa de piosenie si depravarea predecesorilor sai ajunse la culme. Incurajat de sotia sa, respingatoarea Izabel, el ii persecuta pe Profeti si pe toti oamenii ramasi credinciosi lui Dumnezeu si se inchina idolilor Baal si Astarte. Profetul Ilie se duse atunci la rege si ii spuse : "Domnul e viu, Dumnezeul Armatelor, Dumnezeul lui Israel, in fata caruia stau astazi ! Nu, nu va fi in acesti ani nici roua nici ploaie decât prin cuvânt din gura mea ! ". La cuvintele Profetului o secete groaznica se abatu atunci, ca febra, asupra pamântului : totul fu secat, devastat, ars ; barbatii, femeile, copiii, animalele domestice si animalele salbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se ofileau si nimic nu scapa urgiei ingaduite de Dumnezeu, cu speranta ca foametea va face pe poporul lui Israel sa se caiasca si sa se intoarca la credinta.
Din porunca lui Dumnezeu, Profetul, acoperit cu o piele de oaie si invesmântat cu piele de vitel, parasi tinutul lui Israel si se duse la râul de Chorrath (Kerrith), aflata dincolo de Iordan (dupa traditia bisericeasca, in acest loc a fost ridicata apoi manastirea Hozeva, care mai exista si astazi, si unde a trait si sfantul Ioan Iacob Hozevitul). Se adapa cu apa cascadei iar Domnul ii trimise corbi - animale pe care evreii le considerau impure si care aveau reputatia unei mari cruzimi fata de progeniturile lor - pentru a-i duce pâine dimineata si carne seara, ca sa trezeasca in profet mila pentru poporul care suferea. Când cascada seca si ea, Dumnezeu isi trimise slujitorul sau la Sarepta din Sidon, lasându-l sa vada de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale secetei, pentru a trezi inca o data in el mila. Ilie ajunse la o vaduva saraca, pagâna, care aduna lemne pentru a coace pâine pentru ea si fiul sau. In ciuda saraciei in care se afla, ea puse inainte de toate datoria ospitalitatii si indata ce Profetul i-o ceru, ea ii pregati o pâine, cu faina si uleiul pe care le mai avea. Primi fara intârziere rasplata ospitalitatii sale : la cuvântul Profetului, covata sa cu faina si urciorul sau cu ulei nu se mai golira pâna la revenirea ploii. Trecusera câteva zile de când Ilie era gazduit la aceasta vaduva când iata ca fiul ei muri. Cum femeia, in durerea ei, il acuza pe omul lui Dumnezeu ca ar fi adus nenorocirea asupra casei ei, Ilie il lua pe copil, il urca la etaj acolo unde locuia el si dupa ce a suflat de trei ori asupra trupului neinsufletit chemându-l cu strigate puternice pe Dumnezeu, el il inapoie pe tânarul baiat viu mamei sale, profetind astfel invierea mortilor.
Dupa 15 ani de profetii, indeplinind misiunea pe care i-o incredintase Dumnezeu, Ilie se duse de la Galgalla Bethel, insotit de Elisei care nu voia sa isi paraseasca invatatorul. De acolo se dusera la Ierihon. Ajuns pe malul Iordanului, Ilie isi lua haina din piele de oaie, o infasura si lovi apele, care se despartira pentru a-i lasa sa treaca pe uscat. Când Elisei ii ceru sa primeasca indoita parte din harul sau profetic, Ilie ii raspunse : " Daca ma vei vedea pe când voi fi inaltat la cer, asa ti se va da ". Si pe când mergeau ei astfel prin pustiu taifasuind, un car de foc tras de cai scaparatori aparu intre ei. Ilie urca in car si fu "ca" luat in cer (Parintii au subliniat ca acest " ca ", adaugat in versiunea Septanta arata ca Ilie nu a fost dus cu trupul la Cer, fapt imposibil inainte de invierea si inaltarea lui Hristos, dar ca a scapat mortii, precum Enoh si a fost retinut de Dumnezeu intr-un loc necunoscut, pâna in ultima zi), intr-un rotocol, in timp ce Elisei striga : " Parinte, Parinte, carul lui Israel si caii sai ! ". El lua haina Profetului care cazuse peste el si lovind apele de doua ori putu sa traverseze Iordanul, salutat de Fiii Profetului care strigau : " Duhul lui Ilie s-a lasat asupra lui Elisei ! ".

Astfel inaltat in inaltimi cu trupul, Profetul Ilie prefigura Inaltarea Domnului Nostru Iisus Hristos iar prin trimiterea hainei sale peste discipolul sau, el vestea coborârea Sfântului Duh in ziua Rusaliilor (cf. Sfântul Roman Melodul, Condacul Profetului Ilie, 33).
Reprezentant de vaza al ordinului profetic ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtutii, Ilie fu judecat demn de a vedea fata in fata slava Dumnezeului intrupat, alaturi de Moise si de cei trei Apostoli in ziua Schimbarii la fata (cf. Matei 17), care anunta a doua venire a Domnului Nostru Iisus Hristos. Coborând de pe muntele Taborului, discipolii il intrebara pe Domnul daca Ilie trebuia sa vina inainte de invierea mortilor pentru a pune toate lucrurile inapoi cum au fost, dupa cum invata Profetii (Malahia 3 :23). Hristos le raspunse : " Ilie a venit deja si ei nu l-au cunoscut ci l-au tratat dupa cum au vrut ei ", facând aluzie la Sfântul Ioan Botezatorul care venise sa pregateasca propria Lui venire, cu duhul si cu puterea lui Ilie (Luc 1 :17). Asa cum Ioan fu Inaintemergetaroul primei veniri in trup a Fiului lui Dumnezeu, astfel Ilie va fi, se crede, premergatorul celei de a doua veniri, la sfârsitul veacurilor. Traditia ecleziasta a vazut adesea in cei doi martori, care vor muri in ultima lupta împotriva lui Antihrist (Apocalipsa 11), pe Enoh si Ilie, care au fost paziti de moarte in acest scop.

16.07.2017 Duminica a 6-a dupa Rusalii (vindecarea slabanogului din Capernaum)

Azi, 16 Iulie 2017, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sf. Sfințit Mc. Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi, Sf. Mc. Avudim și Faust. De asemenea, în această Duminică, a șasea după Rusalii, facem pomenirea vindecării slăbănogului din Capernaum.
La biserica Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Apostol Toma slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, Preacuviosul Părinte Antonie Pința, Preacucernicul Părinte Cristian Porumb și Preacucernicul Părinte Diacon Bogdan Fluieraș. În cadrul acesteia, pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Diacon Bogdan Fluieraș, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Ionuț Pop.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul Său. Și iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule; ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ți se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Ca să știți însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta. Și, sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând acestea, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.” Ev. Matei 9, 1-8
În cuvântul de învățătură Părintele Ionuț Pop a rezumat pericopa evanghelică după care a vorbit despre relația dintre sănătatea trupească, sufletească, boală și păcat.
Azi Mântuitorul se află în patria Sa, în cetatea Capernaumului, fiind înconjurat de mulșime multă. Unii interesați, alții bolnavi, dar de asemenea și cărturari și farisei. Unii căutau să afle cuvântul lui Dumnezeu, alții căutau doar ajutor sau vindecare. Am văzut în Evanghelie că unii Îl lăudau, în timp ce fariseii spuneau că a hulit pentru că a spus slăbănogului „iertate sunt păcatele tale!”, iar Hristos, cunoscând gândul lor, a spus mulțimii „ceeste mai lesne a zice: ți se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Ca să știți însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta”.
A fost adus acest slăbănog la Hristos fiind coborât prin acoperiș de patru prieteni. Acoperișul de atunci se putea desface pentru a se răcori casa. Hristos, văzând credința celor patru, i-a iertat păcatele slăbănogului. Observăm cum Hristos a iertat păcatele pentru credința prietenilor. Or, mai mult, cunoscând gândurile oamenilor de acolo, a vrut să explice oamenilor minunea ce avea să se întâmple. A arătat că pentru vindecare, trebuie întâi iertare, ca să dobândească vindecare sufletească, ca mai apoi să o obțină pe cea trupească. Mulți tăgăduiau cum a avut curajul Hristos să vorbească despre iertarea păcatelor, dar Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Și-a arătat latura umană și divină. Prin iertarea dată, ne-a dat exemplu. Fiecare putem să iertăm aproapelui nostru. Mai apoi, prin vindecarea supranaturală Și-a arătat latura divină.
Este important să reținem substratul bolii slăbănogului: păcatul. Hristos putea să vindece de la început pe acel bolnav, însă a vrut să arate oamenilor că bolnavul este un om păcătos. Mai mult, prin această minune, Hristos a făcut pe toți ceilalți să dea slavă lui Dumnezeu.
Dumnezeu încearcă pe cei pe care îi iubește. Uneori apare boala spre slava lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori din cauza păcatului, omul se îmbolnăvește întâi sufletește, apoi trupește. Greutatea păcatului oferă o suferință continuă. Petre Țuțea spunea că „boala este cea mai mare dovadă a iubirii lui Dumnezeu pentru om” pentru că ne dă suferința în lumea aceasta, trecătoare, ca în cea veșnică să nu mai fie.
Evanghelistul Matei în cap.9 pune mai tare accentul pe însănătoșirea omului. Omul întins pe pat se face sănătos cu ajutorul prietenilor, dar Sf. Ap. Marcu pune accent pe păcat. Starea de păcătoșenie menține starea de boală. Este mai ușor să te vindeci trupește decât sufletește, însă suferința își are rădăcina în suflet. Astăzi avem la îndemână medicamentele care ne ajută pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, depinde de boală, însă nu găsești un medicament pentru suflet. Doar la Biserica lui Hristos se găsește singurul medicament pentru viața cea veșnică și fericită. Aici primim dezlegare prin mărturisirea păcatelor și ne împărtășim cu medicamentul veșnic al Trupului și Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Spune Cartea Sfântă: „ce va folosi omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul?”
Când omul este bolnav sufletește atunci intervine conștiința. Aceasta trebuie să fie degajată pentru a putea intra în contact cu Hristos și pentru a putea comunica împreună cu El.
Dacă ne aducem aminte de slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda, observăm că și acolo Hristos se face Om pentru acela. Bolnavul se plânge că nu are om care să îl arunce în scăldătoare, iar Hristos devine Cel care alungă singurătatea, tristețea și boala, oferind sănătatea, puterea, compania pe drumul cel bun și, în final, mântuirea.
De aceea, să ne amintim mereu că Hristos este Cel care oferă leacul pentru veșnicie. El este Omul și Dumnezeul care prin iubire devine Sfânta Euharistie în Sfântul Potir în fiecare Sfântă Liturghie, așteptându-ne să ne apropiem, să ne împărtășim și să pășim spre împărăția lui Dumnezeu, Amin!

02.07.2017 Duminica a 4-a dupa Rusalii (vindecarea slugii sutasului)

Azi, 2 Iulie 2017, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea așezării veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne. De asemenea, pomenirea Sf. Ștefan cel Mare, Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului. De asemenea, în Duminica a cincea după Rusalii în cadrul Sfintei Evanghelii facem pomenirea vindecării slugii sutașului. Această Duminică este importantă și pentru că pomenim pe Sfinții Părinți de la sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (453).
La biserica Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfântului Apostol Toma slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, Preacucernicul Părinte Cristian Porumb și Preacucernicul Părinte Diacon Bogdan Fluieraș. În cadrul acesteia, pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Diacon Bogdan Fluieraș, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Ionuț Pop.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaș, rugându-L și grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu; căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și-i zic acestuia: du-te, și se duce; și celuilalt: vino, și vine; și servitorul meu zic: fă aceasta, și face. Auzind acestea, Iisus S-a minunat și a zis celor care veneau după Dânsul: adevărat vă spun vouă: nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob, în împărăția cerurilor; iar fiii împărăției vor fi izgoniți în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, și, după ce ai crezut, fie ție! Și s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.” Ev. Matei 8, 5-13

În cuvântul de învățătură Părintele Ionuț a vorbit despre puterea credinței în contextul zilelor noastre.
Sutașul de astăzi a oferit o adevărată lecție de logică în gândirea omului zilelor noastre. Sfânta Scriptură în Noul Testament dă o definiție în Evrei, cap. 11. Tot capitolul este referitor la credință, însă definiția sună cam așa: „încredințarea celor nădăjduite și dovedirea celor nevăzute”. Cuvinte mari! Este greu să încredințezi spre nădejde pe cineva despre Dumnezeu pe care nu L-am văzut.
Astăzi avem acces la informație. Toate ne sunt la îndemână și totuși, credința noastră a slăbit. În vechime, lumea avea pe Dumnezeu în suflet. Astăzi nu mai există liniștea, fericirea de altă dată și se pierd cele trei virtuți importante: credința, nădejdea și dragostea în Hristos.
Textul Evangheliei de astăzi are o continuare și în Luca, cap. 7, și la Ioan, cap. 4, ultimele versete. Cei doi ne spun că prima dată la Hristos a venit un grup de cărturari și farisei aleși și Hristos le-a spus „vrednic este acesta ca să-L asculți”, iar în altă parte ne spun că întâi sutașul și-a trimis prietenii pentru a-l auzi pe Hristos. În Evanghelia de astăzi întâlnim două teme: credința sutașului, dar și ajutorarea semenilor. Credința sutașului a fost mare. Cu toții suntem uneori supuși unor greutăți, atunci fiindu-ne încercată credința. De aici se vede logica Evangheliei de astăzi. Există trei categorii de oameni, în funcție de răspunsul la încercarea credinței. Există cei care devin necredincioși, apoi cei pasivi, indiferenți care se roagă însă nu au răbdare și renunță la încrederea în Dumnezeu foarte repede, iar cea de a treia categorie sunt acei oameni care îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate cele din viața lor. Așadar, e important să avem credință și să vorbim cu Dumnezeu, nu doar despre Dumnezeu.
Vedem în Evanghelie cum sutașul avea o slugă, dar a ținut la el. Sluga era păgână, dar dragostea pentru sluga sa a trecut peste bariera aceasta. Sutașul a venit la Hristos și a cerut ajutor, dar nu oricum, ci dovedind o credință deosebită. El nu a cerut ca Hristos să vină și să-I vindece sluga, ci era convins că și numai printr-o slugă a Sa va reuși să ofere vindecare. Paralela făcută între funcția sa de sutaș care trimite slugile și ele se duc și puterea Învățătorului Hristos ne arată că sutașul I-a recunoscut puterea, L-a recunoscut ca Dumnezeu care poate face minuni și prin mâna altora sau prin gând. Iată credința adevărată! Sutașul a fost convins că dacă Hristos va porunci vieții să intre la el în casă, viața va intra, va intra fericirea, sănătatea și toate peste care Hristos are putere. Această credință L-a făcut pe Mântuitorul Hristos să exclame „ nici în Israel n-am găsit atâta credință”. Așa reușește omul să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Să facem un exercițiu de imaginație. Suntem pe stradă și un grup de oameni trece pe lângă noi. Acei oameni ne rostesc numele. Evident, ne oprim și dorim să vedem pentru ce ne rostesc numele, pentru ce ne recunosc faptele sau pentru ce ne cheamă în ajutor. E o logică omenească. Așa este și Dumnezeu cu noi. El ne cheamă, El nu ne întoarce spatele, dar și omul trebuie să Îl cheme, să Îl caute și să dorească acea comuniune mântuitoare. Mântuitorul Hristos aude pe toți cei Care Îl cheamă. La fel a fost și cu sutașul. Nu l-a ignorat, ci l-a ascultat și a răspuns chemării lui.
Dacă avem credință puternică, răspunsul vine imediat. Un filosof spunea „nu L-am văzut pe Dumnezeu. Nu știu dacă există, dar dacă eu cred în El, nu poate fi nimic rău, chiar dacă nu există. Dar dacă există și nu cred în El, am pierdut totul”. Iată o logică simplă dar importantă pentru viața veșnică.
A doua parte a Evangheliei are ca temă ajutorarea semenilor. Sutașul a dorit vindecarea slugii. Sutașul a dat dovadă de smerenie, și-a recunoscut păcatele și a arătat credința prin cuvintele „Spune doar, și sluga mea se va vindeca”. Iată cum un om cu funcție se smerește pentru un frate mai mic al lui! Cu toții muncim, și poate unii suntem în funcții de conducere. Ce frumos este când suntem în bună colaborare cu toți cei din instituție, de la paznic, femeia de serviciu și până la cel mai mare din instituție.
Să avem credință în Hristos și să fim conștienți de faptul că nu putem să ne mântuim fără ajutorul lui Dumnezeu. Lipsa de credință e unealta diavolului. Când nu va mai fi credință în Hristos, va dispărea și lumea, creația lui Dumnezeu. De aceea, să căutăm pe Hristos și să fim asemenea sutașului care a avut credință tare în Dumnezeu, pentru ca astfel să dobândim fericirea cea veșnică. Amin!

29.06.2017 Sf. Ap. Petru si Pavel

Azi, 29 Iunie 2017, Biserica Ortodoxă Română face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
La biserica noastră slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preacucernicul Părinte Ionuț Pop și Preacucernicul Părinte Cristian Porumb. În cadrul acesteia pericopa evanghelică a fost citită de Părintele Cristian Porumb, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Ionuț Pop.

EVANGHELIA ZILEI:
„În vremea aceea, venind în părțile Cezareii lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii Săi, zicând: cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns Lui: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre prooroci. Atunci Iisus le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt Eu? Și răspunzând Simon Petru, a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând, i-a zis: fericit ești tu Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu, cel din ceruri. Și Eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ, va fi legat și în ceruri; și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri.” Ev. Matei 16, 13-19

În cuvântul de învățătură Părintele Ionuț a vorbit despre statutul de Apostol și misiunea celor doi mai-mari Apostoli, Petru și Pavel.
Înainte de a intra în Canaan, Moise a repetat poporului lui Israel cele 10 Porunci și a întipărit în mintea fiecăruia păzirea acestor porunci și să nu adauge nimic acestor învățături pentru că acestea sunt desăvârșite. Acest lucru au continuat și apostolii lui Hristos. Astăzi sărbătorim pe Petru și Pavel, cei mai mari dintre Apostoli. Într-o carte citită recent scria că nu este tot una să cunoști o informație despre Dumnezeu sau să vorbești cu Dumnezeu. În momentul în care vorbești cu Dumnezeu intri în comuniune cu El,intri în starea duhovnicească divină.
În zilele noastre putem cunoaște foarte multe despre Dumnezeu prin internet și acces la informație, dar omul trebuie să Îl simtă pe Dumnezeu, iar acest lucru îl poate face doar prin rugăciune, prin vorbirea cu Dumnezeu. Cred că simplitatea omului în sufletul său este buna colaborare a omului cu Dumnezeu. Citim o carte și primim învățătură, dar tot ceea ce facem trebuie să ne conducă la aducerea lui Dumnezeu în viața și în sufletul nostru.
Sf. Ap. Pavel spune „Pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică Apostoli”. Azi îi vedem pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Doi mari Apostoli ai Bisericii noastre care deși nu au fost întotdeauna uniți în cuvânt și cuget cu Hristos, Mântuitorul nu i-a părăsit și le-a primit căința. Petru s-a lepădat de Hristos, dar a fost repus în funcție. Pavel a fost un fariseu prigonitor, dar Hristos l-a adus la dreapta credință și a făcut din el Apostolul Neamurilor. Iată cum avem exemple mari prin care trebuie să înțelegem ce norocoși suntem noi care avem libertatea de a-L primi și a vorbi cu Dumnezeu. Omul nu se poate mântui în singurătate. De aceea trebuie să Îl avem pe Dumnezeu pe toată durata vieții, pentru a ne mântui. Sf. Ap. Petru a fost pescar, a fost ucenic al Sf. Ioan Botezătorul, iar mai apoi a ajuns ucenicul lui Hristos pe Care L-a urmat. Știm că moare împreună cu Ap. Pavel în data de astăzi, de aceea astăzi sărbătorim trecerea lor la Domnul. Sf. Petru nu a acceptat să fie răstignit ca Hristos și a cerut să fie răstignit cu capul în jos, din smerenie față de Hristos. Iată ce înseamnă supunerea față de Stăpân! Apostolul Pavel, al neamurilor, s-a numit Saul, a fost din familie de farisei și s-a convertit la creștinism pe drumul Damascului când Hristos i se arată și îi spune „Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?”. Cunoaștem atâtea scrieri importante ale Sfântului Apostol Pavel. Atâtea epistole către popoare! A făcut o misiune extraordinară, motiv pentru care este cunoscut Apostolul Neamurilor, călătorind prin renumitele sale călătorii misionare de la Ierusalim până la Roma, uneori captiv, dar niciodată despărțit de Dumnezeu și de iubirea Lui nemărginită.
Iată ce exemple avem astăzi! Iată prin ce oameni s-a asigurat apostolicitatea Bisericii noastre și transmiterea Duhului Sfânt prin Taina Hirotoniei. Aceasta a fost opera lor sfântă și sfințitoare de pregătire și de conștientizare că trebuie să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Hristos ne-a dat șansa să ne mântuim, iar Apostolii ne-au arătat calea, ajutându-ne de-a lungul vremii ce trebuie să facem.
Închei cu un cuvânt al Apostolului Pavel care ne îndeamnă astfel în epistola către Tesaloniceni: „Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus” Amin!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro